Inštrukcie k zaraďovaciemu testu

Tento zaraďovací test slúži na približné určenie jazykovej úrovne. Test však skúma iba pasívu formu jazyka (gramatické znalosti, schopnosť porozumieť textu atď.), preto pre presnejšie určenie úrovne je potrebné ústne preskúšanie.

Otázky v teste postupujú od základných (na jazykovej úrovni A1) až po veľmi ťažké (na profesionálnej jazykovej úrovni C2). Je preto normálne, že v určitom bode testu prestanete rozumieť textom a otázkam a nebudete vedieť s určitosťou odpovedať. Ak sa táto situácia zopakuje pri 4-5 po sebe idúcich otázkach, môžete test prestať vypĺňať a uložte prázdne obrazovky. 

Po správnom vyplnení testu sa vám zobrazí výsledok testu, ktorý je následne zaslaný na zadaný email a v kópii do Jazykovej školy VAGeS.

Vyplnením testu súhlasíte s ochranou osobných údajov.

Návod ako správne vyplniť test:

  • V teste vypĺňajte odpovede na jednotlivé otázky, pričom medzi stránkami sa pohybujte pomocou tlačidiel ďalej a späť.

  • Ak ste na stránke vyplnili všetky odpovede, uložte ju kliknutím na modré tlačidlo uložiť. Ak neviete odpovedať na stránke na nejakú otázku, alebo existuje celá stránka, na ktorú neviete odpovedať, tiež je potrebné ju uložiť kliknutím na modré tlačítko uložiť.

  • Uloženú stránku už nie je možné následne ďalej upravovať.

  • Vyhodnotenie testu sa spustí automaticky po uložení všetkých stránok.